Merkezi Isıtma Tesisatları

Toplu konutlar ve geniş hacimli mekanlarda merkezi ısıtma tesisatları yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji maliyetlerinin azaltılması ve kullanılan enerjide maksimum fayda sağlanması için  merkezi ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Sistem katı, sıvı veya gazla çalışan bir kazan vasıtasıyla ısıtılan su borular vasıtası ile istenilen mekanlara taşınır. Petek, fanlı ısıcılar, fan-coil cihazları ve klima santralleri gibi ısı değiştiricileri sayesinde mekanlar istenilen sıcaklı seviyelerine ulaştırılmış olur. Detayların azaltılması ve daha kolay kullanım açısından önemli bir tekniktir.

ROİ CREATİVE